Βιβλιογραφία2020-03-20T22:49:47+00:00

Βιβλιογραφία για τη προφορική ιστορία και τις μεθόδους πεδίου

(από Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, καθηγήτρια κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθύντριας του εργαστηρίου κοινωνικής ανθρωπολογίας και του αρχείου προφορικών μαρτυριών που στεγάζονται στο ίδιο τμήμα).

Στη βιβλιογραφία μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο που προέκυψε από το σεμινάριο των Χανίων (2009-2010) (συνδιοργάνωση ΑΠΘ και Νομαρχία Χανίων.

Ρεπούση, Μαρία & Χαρά Ανδρεάδου (επιμ.), *Προφορικές Ιστορίες. ένας οδηγός προφορικής ιστορίας για την Εκπαίδευση και την Κοινότητα, Χανιά: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων & Α.Π.Θ, 2010.

Στη σελίδα για τη δεοντολογία έχει ενσωματωθεί υλικό σχετικά με το GDPR και μπορείτε να κατεβάσετε τα νέα δείγματα παραχωρητηρίων που προτείνει η ΕΠΙ (ένα συμφωνητικό ΠΡΙΝ από τη συνέντευξη και ένα παραχωρητήριο μετά τη συνέντευξη.

Στην ίδια σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε επίσης μερικά «σενάρια δεοντολογίας» για να εξασκηθείτε στην επίλυση προβλημάτων.