//Το αλάτι, η χρήση του στην αρχαιότητα, η σημασία του στην διατροφή μας